Консултанти по усвояване на финанси от европроекти

Република България, като много други държави се възползва да получи безвъзмездно финансиране чрез различни програми и проекти, чрез които да развие своите западнали региони, които имат нужда от икономическо развитие. Европейските програми и проекти са идеална опция за всяка една млада държава-членка, която се нуждае от средства за икономическо и социално развитие.

ежропроектиРолята на консултантите по усвояване на средства от европроекти е свързана с осъществяването на качествена подготовка по изграждането на проекта. Това включва доказване на целите и идеите, управление и отчет на финансите, както ? улесняване на цялостния процес по усвояване на финансите към бенефициентите и управляващите органи.

Българска асоциация на консултантите по европейски програми

Съществува така наречената „Българска асоциация на консултантите по европейски програми” (БАКЕП), която е изградена от специалисти и експерти, които притежават огромен опит по отношение на усвояването на средства от европейски проекти и програми. Тази професионална структура предоставя своята експертна помощ на органите, които носят отговорност пред Европейската комисия по въпросите свързани с ефикасното усвояване на средствата от страна на Република България.

Главната цел на „Българската асоциация на консултантите по европейски програми” (БАКЕП) е предотвратяване на риска от загуба на голяма част от средствата, които са отредени на българските икономически сектори за усвояване. Важен фактор при усвояването на средства е оценката, която България ще получи от Европейския съюз. Колкото повече средства усвои
Република България, толкова по-висока оценка ще получи от доклада на Европейската комисия.

„Българската асоциация на консултантите по европейски проекти” (БАКЕП) се стреми да помага на управляващите органи, както и на преките бенефициенти на финансирането. Организацията набира все по-голяма популярност заради професионалистите, с които работи. Те имат богат опит в различни организации, които са свързани с бизнес отношения с различни държави-членки на Европейския съюз. Организацията ви предоставя консултанти, които ще ви помогнат по безпроблемната работа с европейски програми и проекти, и ефективното усвояване на средства от европейските фондове за икономическо и социално развитие.