Професионален домоуправител и ЗУЕС

Професионален домоуправител работи за реда и чистотата във входа

С наемането на професионален управител от Мезон България пожеланието за по-чист дом може да стане реалност във всяка жилищна кооперация

Ние вярваме, че хората могат да живеят по-добре в по-чист дом и квартал. Хората могат да изпълняват гражданските си ангажименти и да приемат общите площи в блока, улицата
и градинка пред блока като свой дом и да се грижат за него, казва Владислав Симов, собственик на Мезон България.

Мезон България предлага услугата Професионален домоуправител и прави връзката между физическите лица, собственици на жилищни площи и институциите. Фирмата защитава интереса на етажните собственици и чрез организиране на различни кампании подобрява състоянието на сградния фонд и прилежащите към блоковете пространства.

Професионалният домоуправител е лице, назначено от Мезон България да управлява общите части на кооперативните собственици. Неговата работата е да организира почистването на общите жилищни площи, да извършва дребни битови ремонти, да предлага капиталови ремоти, ремонти на ВиК и електроинстацалии, да защитава интереса на всички живущи във входа.

Опитът на Мезон България сочи, че за да се гарантира качеството на услугата държавата трябва да въведе лицензионен режим. По този начин ще се ограничи достъпът на некоректни играчи на пазара, които имат намерение да се облагодетелстват от хората, коментира Симов.

Срещу нанесени щети при изпълнението на задълженията на Домоуправителя е необходимо още въвеждане на застраховка за професионална отговорност.

По думите на Владислав Симов, сред сериозните проблеми за фирмите, които предлагат услугата Професионален домоуправител, са пропуските в Закона за управлението на етажната собственост. Законът забранява юридическо лице да изпълнява длъжността Домоуправител, което създава много трудности от правна гледна точка. Необходимо е той да бъде изменен и допълнен.

Част от услугите на Мезон България е осигуряването на фонд “Ремонт и обновяване”, който се събира от всички собственици. Наличието на този фонд обезпечава поддръжката на общите площи в добро състояние и дава възможност да се вложат средства в саниране на сградата.

Повече информация за услугата Професионален домоуправител можете на намерите на сайта на Maison България или на тел. 0889 70 30 50.