Предимства и недостатъци на eBay

Философията на eBay се базира на 5 водещи принципа. Създателите на eBay:
• вярват, че хората са добри;
• вярват, че всеки има какво да предложи;
• вярват, че почтената среда може да привлече почтени хора;
• уважават индивидуалните различия между хората;
• насърчават всеки да се отнася с другите така, както би желал да се отнасят другите с него.

Разбира се, това, че създателите на eBay се придържат към тези принципи, не означава, че всички потребители на eBay ги следват. Срещу всяка история на голям успех в eBay стои история и на голям провал – но тези случаи са редки. Може да си купувате електронен уред, а да се окаже, че продавачът е продавал само празна опаковка – но тези случаи са редки. Най-честите проблеми в Ибей са продавачите, които не продават точно това, което представят, или изпращат стока в по-лошо състояние от означеното. Разбира се, случва се и обратното – хора наддават за продукти, които не заплащат, принуждавайки продавача да започне търга отначало. Срещу неправомерни действия на купувачи и продавачи, разбира се, се предприемат съответни мерки.

Друг проблем в eBay е, че правилата могат да се променят във всеки момент. Така например в началото на 2007 г. обявите от Великобритания спряха да бъдат автоматично включвани при търсене в американския сайт. Тези обяви все още са достъпни за американците, но при отбелязване да зопълнителни функции в търсенето. Това, разбира се, оказа голям ефект върху английските търговци. eBay се извини за това, но запази промените, тъй като смята, че по този начин обявите са по-релевантни спрямо потребителите. Освен това, английските търговци се още имат достъп до американския сайт – просто трябва да заплатят допълнителна такса, за да бъдат сигурни, че техните обяви ще бъдат видени от американските потребители.
Това не е причина да не използвате eBay, но е причина да не се обвързвате твърде здраво с Ибей.

Не всички промени в политиката на eBay са противоречиви. Така например eBay задължи всички търговци на бижута да използват думата „диамант”, само когато продуктите им отговарят на определени условия – тоест, когато наистина продават диаменти. Другите бижута, съдържащи подобни на диаманти камъни, като цирконии, трябва да бъдат ясно означени; при използване на думата диамант в описанието, тя трябва да бъде предшествана от „изкуствен” или „имитация”. Очевидно, тази промяна се е отразила негативно на някои продавачи, но е в полза на купувачите.

Не трябва да се забравя, че eBay е бизнес организация. Тя предлага много на клиентите си, но преди да пристъпите към eBay, прочетете правилата и условията. eBay предлага протекция срещу измами и оказва помощ в повечето дела, но очевидно е по-добре тези моменти да се избягват.